Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Overzichten

Actuele overzicht items

Titel Soort Datum wijziging
Besluitenlijst raadsvergadering 13 juli 2021 Besluitenlijst raad Wassenaar 22-07-2021
Collectieve woonvormen Moties Wassenaar 21-07-2021
Bronscheiding waar het kan, nascheiding waar het moet Amendementen Wassenaar 15-07-2021
Zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan Valkenhorst gemeente Katwijk Amendementen Wassenaar 15-07-2021
Voorwaardelijk instemmen met 5600 woningen op woningbouwlocatie Valkenhorst Amendementen Wassenaar 15-07-2021
Wensen en bedenkingen uiten over de te kiezen inzamelvariant Amendementen Wassenaar 15-07-2021
Zonnepanelen in beschermd dorpsgezicht Amendementen Wassenaar 15-07-2021
Herijking van het beleid t.a.v. zonnepanelen Amendementen Wassenaar 15-07-2021
Uitvoering individuele studietoeslag Participatiewet artikel 36b Schriftelijke vragen Wassenaar 15-07-2021
Besluitenlijst raadsvergadering 6 juli 2021 Besluitenlijst raad Wassenaar 13-07-2021

Agenda

De vergaderstukken kunt u vinden bij de vergaderingen