Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Als u een brief of e-mail stuurt aan de gemeenteraad, vermeld dan altijd uw naam en adresgegevens.
Er bestaat een kans dat uw brief wordt besproken in een openbare vergadering. In dat geval wordt uw brief openbaar gemaakt. Mocht u hiertegen bezwaar hebben, dan vragen wij u dit uitdrukkelijk te vermelden in uw schrijven.
Tevens worden uw persoonlijke gegevens openbaar gemaakt. Als u hiertegen bezwaar hebt, vragen wij u dit ook uitdrukkelijk te vermelden.


U kunt uw bericht sturen per post: Griffie, Postbus 499, 2240 AL Wassenaar
Of per e-mail: griffie@wassenaar.nl


Voor vragen kunt u contact opnemen met de griffie via de onderstaande link.

Als inwoner of vertegenwoordiger van een organisatie of instelling kunt u inspreken tijdens een raads- of commissievergadering. Het heeft de voorkeur om in te spreken in een commissievergadering. Wilt u gebruik maken van het spreekrecht tijdens de raads- of commissievergadering? Neem dan uiterlijk op de dag van de vergadering voor 12.00 uur contact op met de griffie (zie bijgevoegde link). Bijgevoegd vindt u tevens een link naar de folder over het inspreken.

• Link naar de informatiebrieven 2024:
Informatiebrieven 2024 | Wassenaar• Link naar de informatiebrieven 2023:
Informatiebrieven 2023 | Wassenaar