Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties Wassenaar

startnotitie scenariostudies Kerkehout en betreffende verkeersafwikkeling Kerkehout / N44

ID
177
Datum
12-10-2021
Titel
startnotitie scenariostudies Kerkehout en betreffende verkeersafwikkeling Kerkehout / N44
Agendapunt
Raadsvergadering Wassenaar 2021 (8. Startnotitie Scenariostudies locatie Kerkehout)
dinsdag 12 oktober 19:30 tot 22:30
De Paauw, Raadzaal
Raadsleden
Portefeuillehouder
wethouder Zweerts de Jong
Toelichting
Een plan te ontwikkelingen en dit tegelijkertijd met de startnotitie te bespreken dat inhoudt op welke wijze tijdig toename van de toegangscapaciteit van Kerkehout via de N44 wordt gerealiseerd.
Status
Aangenomen
Einddatum
Datum afdoening
Afgedaan
Niet afgedaan
Relatie met
Bijlage(s)